Het is niet meer mogelijk om uw gewenste flitslocatie door te geven. U kan hieronder meer info vinden over de doorgegeven locaties.
swoosh1

Hoeveel flitslocaties zijn er door de burgers gesuggereerd?

Dit zijn enkele gegevens die we op basis van de bijna 9000 meldingen in Vlaanderen hebben kunnen opmaken.

De flitsmarathon

Waarom is de flitsmarathon nog steeds nodig?

In april 2014 werd de eerste flitsmarathon in ons land georganiseerd door de politie. Vias institute was partner van deze eerste grootschalige sensibiliserings- en controlecampagne over snelheid. Bij deze eerste flitsmarathon konden alle burgers actief mee participeren door op de site www.ikflitsmee.be in te geven waar volgens hen geflitst moest worden.  Meer dan 50 000 flitslocaties werden doorgegeven en 85% van de mensen gaf ook een reden door waarom net daar geflitst moest worden.

Voor deze 10de Flitsmarathon hernemen Vias institute en de politie dit initiatief. Elke burger kan zo zelf actief meewerken aan meer verkeersveiligheid. De Flitsmarathon  begint op woensdag 17 oktober om 6 u 's ochtends en eindigt exact één dag later.

Hoe groot is het probleem 'snelheid' in België?

Ongeveer 30% van alle verkeersdoden in ons land is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Snelheid is daarmee één van de grootste doodsoorzaken in ons verkeer.

Vorig jaar kwamen op onze wegen ongeveer 200 mensen om het leven door overdreven of onaangepaste snelheid.

0

In 2017 werden meer dan 3 miljoen boetes uitgedeeld voor overdreven snelheid door de politie.

3398500
Wat zijn de effecten van te snel rijden?

De remafstand vergroot naarmate je sneller rijdt. Deze grafiek geeft weer hoe groot je remafstand is bij verschillende snelheden.