Aantal voertuigen dat passeerde tijdens de flitsmarathon

In totaal passeerden 1773 voertuigen hier tijdens de flitsmarathon. Een week eerder waren er dat 1791.

0
0
,5

V85 een week voor de flitsmarathon

Een belangrijke indicator van snelheid is de V85. Dat wil zeggen de snelheid die 85% van de mensen respecteert, of anders gezegd, 15% van de bestuurders rijdt sneller dan die V85. Een week voor de flitsmarathon reed 15% van de bestuurders sneller dan 74,5 km/u.

0
,1

V85 tijdens de flitsmarathon

Tijdens deze flitsmarathon reed in deze zone 30 15% sneller dan 71,1 km/u . Een week voor de flitsmarathon reed 15% van de bestuurders sneller dan 74,5 km/u.  Dat betekent een daling van 10% van de V85 tijdens de flitsmarathon.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
113 km/u

Hoogst gemeten snelheid een week voor de flitsmarathon

Eén week voor de flitsmarathon In deze zone 50 raasde op woensdag 10 oktober iemand aan 113 kilometer per uur voorbij!

0
20
40
60
80
100
120
140
160
103 km/u

Hoogst gemeten snelheid tijdens de flitsmarathon

Tijdens de flitsmarathon was de hoogst gemeten snelheid in deze zone 50 103 km/u! Dat is natuurlijk nog veel te snel, maar al iets minder snel dan de hoogste snelheid één week eerder, die 113 km/u bedroeg.

0
,2

Gemiddelde snelheid een week voor de flitsmarathon

 Op 10 oktober reden de wagens gemiddeld aan 64,2 km/u voorbij op deze locatie.

0
,4

Gemiddelde snelheid tijdens de flitsmarathon

De gemiddelde snelheid op deze locatie bedroeg 61,4 km/u tijdens de flitsmarathon ten opzichte van 64,2 km/u een week eerder. Dat betekent een daling van 4%. Uit een Nederlandse studie blijkt dat een verlaging van de gemiddelde snelheid van 51 km/u naar 50 km/u zorgt voor een daling van het aantal letselongevallen met 4%. Een daling van de gemiddelde snelheid met enkele kilometers per uur heeft dus een nog grotere, positieve impact op de verkeersveiligheid.