Aantal voertuigen dat passeerde tijdens de flitsmarathon

In totaal passeerden 1194 voertuigen hier tijdens de flitsmarathon. Een week eerder waren er dat 1920.

0
0
,5

Percentage voertuigen in overtreding een week voor de flitsmarathon

Een week voor de flitsmarathon waren op deze locatie 65,5% van de bestuurders in overtreding. Ze reden harder dan de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u.

0
,9

Percentage voertuigen in overtreding tijdens de flitsmarathon

Tijdens de flitsmarathon waren 48,9% van de voertuigen in overtreding. Dat is een daling met 25% ten opzichte van een week eerder.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
116 km/u

Hoogst gemeten snelheid een week voor de flitsmarathon

Een bestuurder reed voorbij op deze locatie aan 116 km/u een week voor de flitsmarathon! Terwijl de maximumsnelheid daar 50km/u bedraagt.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
83 km/u

Hoogst gemeten snelheid tijdens de flitsmarathon

Tijdens de flitsmarathon was de hoogst gemeten snelheid op deze locatie 83 km/u (ofwel 33km/u minder dan een week eerder)

0
,3

Gemiddelde snelheid een week voor de flitsmarathon

De gemiddelde snelheid op deze locatie bedroeg 54,3 km/u een week voor de flitsmarathon

0
,5

Gemiddelde snelheid tijdens de flitsmarathon

De gemiddelde snelheid op deze locatie bedroeg 50,5 km/u tijdens de flitsmarathon ten opzichte van 54,3 km/u een week eerder. Dat betekent een daling van 7%.

Uit een Nederlandse studie blijkt dat een verlaging van de gemiddelde snelheid van 51 km/u naar 50 km/u zorgt voor een daling van het aantal letselongevallen met 4%. Een daling van de gemiddelde snelheid met enkele kilometers per uur heeft dus een nog grotere, positieve impact op de verkeersveiligheid.